dilluns, 20 d’octubre de 2008

tx i alda merini

Un dels molts regals que la Meritxell ens va fer dissabte va ser aquest poema d'Alda Merini (traduït per la pròpia Meritxell):

guineu

a qui em demana
quants amors he tingut
li responc que busqui
en boscos i compti
en quantes trampes ha romàs
el meu pèl
en fuga